Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Aloisina výšina

 

Projekt: Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Aloisina výšina

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0012983
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Program: Evropský fond pro regionální rozvoj / Integrovaný regionální operační program
(výzva č. 67 - Infrastruktura pro vzdělávání - integrované projekty IPRÚ)


Cíl projektu: Zvýšení kvality základního vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích. Modernizace odborné přírodovědné učebny a s tím souvisejících prostor vč. odborných kabinetů. Zajištění bezbariérovosti objektu a přístupu ke škole.

Fáze projektu: udržitelnost

Celkové náklady projektu: 10 783 000 Kč  
Podpora:
 5% ze státního rozpočtu (z celkových uznatelných výdajů)
 85% dotace (z celkových uznatelných výdajů)

 

Aktuality

08.09.2020

ZŠ Aloisina výšina přivítala děti v novém

Do nového školního roku vstoupili žáci upraveným prostranstvím a po nových schodech. Přístup je pohodlnější i pro kočárky a vozíčkáře.
 
18.05.2020

Modernizace ZŠ Aloisina výšina v Liberci spěje do finále

Město Liberec pokračuje v modernizaci odborných učeben a dalších úpravách na svých základních školách.
 
26.03.2020

Dodavatele nového vybavení už ZŠ Aloisina výšina zná

Učebna i kabinety prokouknou. Původní nábytek i technika už nestačí současným potřebám.
 
28.11.2019

Město zahájilo stavební práce na ZŠ Aloisina výšina

Další z libereckých škol se dočká rekonstrukce. Získá lepší vybavení a přístup pro hendikepované i maminky s kočárky.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O projektu


Aktivity projektu:

  • vybudování 1 odborné učebny pro chemii, biologii a fyziku
  • vybavení odborné učebny
  • vybavení odborných kabinetů
  • zajištění bezbariérovosti budovy školy – výtah a plošina
  • venkovní úpravy pro bezbariérový přístup do školy


Harmonogram projektu:

11/2019 – podání žádosti o dotaci 
11/2019 – zahájení stavebních prací 
03/2020 – dokončení vnitřních stavebních prací
04/2020 – dokončení vybavení učebny a kabinetů
08/2020 – dokončení venkovních stavebních úprav
 

Kontakty:
manažerka projektu
Bc. Veronika Malá
odbor strategického rozvoje a dotací
E-mail: mala.veronika@magistrat.liberec.cz
Tel.: +420 485 243 569
 

 

Nastavení cookies