Odbor správní a živnostenský

Mgr. Jitka Štíchová

Foto - portrét
vedoucí odboru správního a živnostenského
Tel.: 48 524 3711
Budova: nám. Dr. E. Beneše 183/22
Č. dveří: 2.11

Odbor správní a živnostenský

Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Telefon: 48 524 3711

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Králová Eva referent odboru správního a živnostenského nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.10 48 524 3710

Oddělení matriky

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bajerová Anna matrikářka agenda druhopisů, dodatečných záznamů nám. Dr. E. Beneše 1/1 8 48 524 3725
Jadrná Ivana vedoucí oddělení matriky vedoucí oddělení matriky nám. Dr. E. Beneše 1/1 7 48 524 3724
Markesová Marcela matrikářka agenda matriky narození nám. Dr. E. Beneše 1/1 8 48 524 3721
Merdová Martina matrikářka agenda matriky manželství, registrovaného partnerství nám. Dr. E. Beneše 1/1 6b 48 524 3726
Pánková Světla matrikářka agenda matriky úmrtí nám. Dr. E. Beneše 1/1 6a 48 524 3722
Zábranská Vladimíra matrikářka agenda matriky manželství, registrovaného partnerství nám. Dr. E. Beneše 1/1 6c 48 524 3723

Oddělení správních činností

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bezděkovská Ludmila, DiS. referent oddělení správních činností agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.12 48 524 3735
Černý Viktor referent oddělení správních činností agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel nám. Dr. E. Beneše 183/22 0.103 48 524 3712
Ešpandrová Marcela referent oddělení správních činností agenda CzechPOINT, ověřování, rybářské lístky nám. Dr. E. Beneše 183/22 0.02 48 524 3729
Hiršalová Veronika vedoucí oddělení správních činností vedoucí oddělení správních činností, volby, referendum nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.13 48 524 3713
Hlubučková Alena referent oddělení správních činností agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel nám. Dr. E. Beneše 183/22 0.103 48 524 3712
Kellnerová Lenka referent oddělení správních činností agenda evidence obyvatel, ohlašovna nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.12 48 524 3730
Mgr. Korba Ondřej specialista pro správní řízení správní řízení, rušení trvalých pobytů nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.09 48 524 3716
Kristufová Kateřina referent oddělení správních činností agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.12 48 524 3714
Křížová Blanka referent oddělení správních činností agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel nám. Dr. E. Beneše 183/22 0.103 48 524 3717
Martínková Dana referent oddělení správních činností nám. Dr. E. Beneše 1/1 212 48 524 3718
Netíková Pavlína referent oddělení správních činností agenda evidence obyvatel, ohlašovna nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.12 48 524 3728
Neumannová Simona referent oddělení správních činností agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.12 48 524 3736
Polášková Štěpánka referent oddělení správních činností agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.12 48 524 3718
Posledníková Martina referent oddělení správních činností agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel nám. Dr. E. Beneše 183/22 0.103 48 524 3717
Sachrová Zuzana specialista pro volby, sčítání lidu a referendum agenda voleb, sekretariát odboru nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.10 48 524 4841
Bc. Slípka Jan referent oddělení správních činností agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel nám. Dr. E. Beneše 183/22 0.103 48 524 3712
Stehlíková Regina referent oddělení správních činností agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel nám. Dr. E. Beneše 183/22 0.103 48 524 3717
Šípková Jana referent oddělení správních činností agenda CzechPOINT, ověřování, rybářské lístky, agenda ztrát a nálezů nám. Dr. E. Beneše 183/22 0.01 48 524 3741
Virágová Věra referent oddělení správních činností agenda CzechPOINT, ověřování, rybářské lístky nám. Dr. E. Beneše 183/22 0.03 48 524 3889
Žáková Jana specialista pro správní řízení správní řízení, rušení trvalých pobytů nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.09 48 524 3715

Oddělení Živnostenský úřad

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Dammak Gabriela, DiS. referent oddělení Živnostenský úřad agenda registrace a změny živností nám. Dr. E. Beneše 183/22 0.08 48 524 4849
Ing. Hernychová Michaela vedoucí oddělení Živnostenský úřad vedoucí oddělení Živnostenský úřad nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.14 48 524 4845
Mgr. Charvátová Ivana referent oddělení Živnostenský úřad agenda živnostenské správy, správní řízení nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.16 48 524 4844
Mgr. Marečková Chaloupecká Jana referent oddělení Živnostenský úřad agenda kontroly živností nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.15 48 524 4848
Ing. Mastná Veronika referent oddělení Živnostenský úřad - JKM agenda kontroly živností, agenda Jednotného kontaktního místa nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.15 48 524 4856
Molnárová Jarmila referent oddělení Živnostenský úřad agenda živnostenské správy, správní řízení nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.16 48 524 4846
Sedláčková Lada referent oddělení Živnostenský úřad agenda registrace a změny živností nám. Dr. E. Beneše 183/22 0.07 48 524 4855
Ing. Strejcová Gabriela referent oddělení Živnostenský úřad - JKM agenda kontroly živností, agenda Jednotného kontaktního místa nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.15 48 524 4858
Škodová Dagmar referent oddělení Živnostenský úřad agenda registrace a změny živností nám. Dr. E. Beneše 183/22 0.10 48 524 4850
Zuzánková Ilona referent oddělení Živnostenský úřad agenda registrace a změny živností nám. Dr. E. Beneše 183/22 0.09 48 524 4852

Oddělení přestupků

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Blažková Lucie referent oddělení přestupků agenda přestupků nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.05 48 524 4976
Mgr. Břachová Kateřina vedoucí oddělení přestupků vedoucí oddělení přestupků nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.04 48 524 4971
Bc. Čiháková Kristýna referent oddělení přestupků nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.08 48 524 4973
Mgr. Chramostová Aneta referent oddělení přestupků agenda přestupků nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.05 48 524 4980
Ledvinková Patricie referent oddělení přestupků agenda přestupků nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.08 48 524 4970
Bc. Opočenský Miroslav referent oddělení přestupků nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.09 48 524 4972
Mgr. Raisner Luboš referent oddělení přestupků agenda přestupků nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.09 48 524 4979
Tippelt Michael referent oddělení přestupků agenda přestupků nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.05 48 524 3734

Životní situace včetně formulářů naleznete na Portálu občana.

POPIS ČINNOSTI

Sekretariát:

Zuzana Sachrová, 2. patro, kancelář č. 2.10, tel.: 48 524 4841

 

Odbor správní a živnostenský zajišťuje i agendu ztráty a nálezy.

Odbor organizačně zajišťuje přípravu a průběh voleb a místního referenda.

 

Odbor správní a živnostenský se skládá z 4 oddělení.

 

Kontaktní místo pro klienty oddělení matriky je v přízemí budovy historické radnice, kancelář č. 7, tel. 485 243 724.

Kontaktní místo pro klienty oddělení přestupků je v 1. patře budovy Nového magistrátu, kancelář č. 104, tel. 485 244 971.

 

Oddělení matriky zejména:

 • vede matriku narození, manželství, úmrtí a registrovaného partnerství
 • vystavuje rodné, oddací, úmrtní listy, doklady o registrovaném partnerství, včetně duplikátů 
 • provádí na žádost změnu jména nebo příjmení (ve správním řízení)
 • sepisuje zápisy pro zvláštní matriku Brno (matriční události českých občanů nastalé v cizině)

Oddělení správních činností zejména:

 • přijímá žádosti o vydání nových občanských průkazů a cestovních dokladů
 • vydává vyhotovené doklady
 • zpracovává údaje pro evidenci občanských průkazů a cestovních dokladů
 • poskytuje údaje z evidence občanských průkazů a cestovních dokladů
 • přihlašuje občany k trvalému pobytu
 • vede evidenci obyvatel pro město Liberec s výjimkou městského obvodu Liberec XXX – Vratislavice nad Nisou
 • ruší údaj o místu trvalého pobytu (správní řízení)
 • na žádost občana poskytuje údaje z informačního systému k jeho osobě
 • ověřuje shodu opisu nebo kopie s předloženou listinou a pravost podpisu na listině
 • přijímá žádosti o ověřené výpisy z centrálních registrů - Czech POINT
 • vydává rybářské lístky
 • zprostředkovává přístup do datové schránky a provádí autorizovanou konverzi dokumentů

Oddělení Živnostenský úřad zejména:

 • zastává funkci centrálních registračních míst
 • přijímá žádosti o vystavení nebo změny živnostenských oprávnění pro podnikající fyzické a právnické osoby
 • je provozovatelem živnostenského rejstříku a vydává z něj výpisy
 • přijímá přihlášky k registraci pro správce daně, pro správu sociálního zabezpečení, pro správu zdravotních pojišťoven a pro úřad práce přijímá oznámení o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení od osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění
 • přijímá a vydává oprávnění pro zemědělské podnikatele
 • vykonává funkci jednotného kontaktního místa a systému IMI
 • zajišťuje agendu Jednotného kontaktního místa (JKM)

Oddělení přestupků zejména:

 • vede přestupkové řízení zejména na úseku občanského soužití, majetku a veřejného pořádku
 • řeší stížnosti občanů na tomto úseku

Aktuality odboru

20.10.2023

Živnostenský úřad varuje před zápisy do neoficiálních rejstříků

Živnostenský úřad varuje živnostenské podnikatele, aby byli obezřetní vůči zprávám ohledně nabídek na zápis do soukromého firemního registru.
 
26.09.2023

Rezervace svatebních termínů

Rezervace svatebních obřadů i obřadů registrovaného partnerství na rok 2024 přijímáme od 4. prosince 2023.
 
27.03.2023

Datové schránky - daňové přiznání elektronicky

Od ledna 2023 došlo k významnému rozšíření okruhu osob, kterým byla zřízena datová schránka.
 
24.11.2022

Od nového roku povinné datové schránky

Od 1. 1. 2023 dochází na základě změny zákona k automatickému zřízení datových schránek živnostníkům, spolkům a nadacím.
 
04.07.2022

Včasné vyřízení osobních dokladů před letní sezónou

Nestačili jste si vyřídit cestovní pas? Možná ho ani nepotřebujete!
 

 

Nastavení cookies