Podpora čisté mobility – Liberec město pro život

 

Projekt: Podpora čisté mobility – Liberec město pro život


Program: Státní fond životního prostředí
Program nabízí ve výzvě 11/2017 podporu v rámci Národního programu Životní prostředí na Osvětové projekty z oblasti čisté mobility.

Období realizace:  1. 8. 2018 - 31. 10. 2019
Předpokládané celkové výdaje: 1 249 900 Kč
Výše dotace: max. 999 920 Kč, tj. 80 %
Vlastní podíl SML: min. 249 980 Kč

Akceptační číslo projektu: 03481862


Cíle projektu:

Projekt je zaměřen na zlepšení veřejného povědomí o problematice čisté mobility (nízkoemisní a bezemisní přeprava) a podpoře aktivní mobility (vlastní fyzický pohyb) pro obyvatele města Liberec. V rámci projektu dojde k realizaci osvětové kampaně při využití participativních metod, tj. proběhnou semináře, happeningy, výstavy a soutěže. Dále dojde ke zpracování analýzy povědomí obyvatel o čisté mobilitě a bude vytvořena webová i mobilní aplikace umožňující vyhledávání vhodné cyklistické či pěší trasy, v kombinaci s využitím MHD.
Specifickým cílem je přispět ke změně vžitých stereotypů chování obyvatel města v oblasti dopravy ve prospěch čisté a aktivní mobility skrze osvětové kampaně s využitím různých aktivit při zapojení všech cílových skupin. Projekt má rovněž ambici vést diskusi s veřejností o podobě veřejného prostoru jako města pro kvalitní život jeho obyvatel obecně a přinést konkrétní nástroj podporující aktivní mobilitu ve městě - aplikaci pro aktivní mobilitu v Liberci.

Konkrétními cíli jsou:

 • Zvýšit povědomí o výhodách alternativních pohonů v konkrétních dopadech na zdraví a životní prostor ve městě spolu s konkrétními ukázkami řešení (e-mobilita, nízko-emisní zóny, město krátkých vzdáleností atp.).
 • Systematicky informovat obyvatele města o čisté mobilitě spolu s konkrétními příklady (příklady dobré praxe) a přispět tak ke změně jejich postojů, které se projeví ve volbě dopravního prostředku.
 • Zvýšit počet obyvatel aktivně využívajících kolo, chůzi a MHD k dopravě ve městě.
 • Aktivně zapojit obyvatele města Liberec do diskuse o čisté mobilitě v podmínkách města a podobě veřejného prostoru.

Aktuality

 

Týden mobility v Liberci přilákal stovky návštěvníků

Týden mobility v Liberci přilákal stovky návštěvníků

Letošní téma Evropského týdne mobility zaujalo. „Projdi se s námi“, znělo motto letošního ročníku, který nabídl občanům pestrý a motivující program.

Více »

Evropský týden mobility nabídne pestrý program

Evropský týden mobility nabídne pestrý program

Projděte se s námi třeba do ZOO, na výstavu Spokojení Dánové nebo na Dopravní hřiště. Svezte se historickou tramvají nebo vytvořte vlastní turistickou značku! Akce jsou zdarma.

Více »

Letní soutěž s aplikací Chytře na cestu pro Liberecko a Jablonecko!

Letní soutěž s aplikací Chytře na cestu pro Liberecko a Jablonecko!

Jezdíte rádi na kole? Baví vás plnit úkoly a soutěžit?
Město Liberec pro Vás v aplikaci Chytře na cestu připravilo několik výzev na léto.

Více »

Aplikace Chytře na cestu se představí na Euroregion Tour

Aplikace Chytře na cestu se představí na Euroregion Tour

Cílem služby, kterou zavedlo město Liberec, je motivovat cestující k ekologičtějším způsobům přepravy.

Více »

Rozvoji cyklodopravy má pomoci koordinátor

Rozvoji cyklodopravy má pomoci koordinátor

Nové cyklostezky v Liberci postupně vznikají, plánů na vybudování dalších je také dost, magistrát má rozpracované nové projekty, rozjel se systém sdílení kol, ale něco tomu stále chybí.

Více »

„Chytře na cestu“ – novinka pro cyklisty i chodce

„Chytře na cestu“ – novinka pro cyklisty i chodce

Nová aplikace usnadní cestování cyklistům i chodcům ve městech Liberec a Jablonec nad Nisou.

Více »

 

O projektu

Aktivity projektu:
Realizace projektu se předpokládá v období 08/2018-10/2019 (15 měsíců).

 • Analýza povědomí obyvatel o čisté mobilitě zpracovaná na základě výsledků dotazníkového šetření.
 • Vytvoření jednotného vizuálního stylu kampaně (vč. značky), který upoutá a naváže kontakt s cílovými skupinami.
 • Řízení a koordinace projektu (vč. subdodavatelů), závěrečná zpráva.
 • Kampaň na podporu čisté mobility: prezentace v rámci Evropského týdne mobility (ETM)
 • Webové stránky s návazností na sociální sítě jako platformy pro sdílení s obyvateli města a podpory jejich konkrétního zapojení v rámci projektu.
 • Akce a události (eventy, happeningy, praktické nácviky) ke zvýšení povědomí o výhodách čisté mobility a kvalitativních změnách veřejného prostoru s ní spojených.
 • Aplikace na podporu aktivní mobility ve městě - webová a mobilní aplikace umožňující vyhledání vhodné cyklistické nebo pěší trasy v kombinaci s využitím MHD.
 • Výstava ŠŤASTNÍ DÁNOVÉ - HAPPY DANES (zapůjčení ve spolupráci s CDV)  - na příkladu ze zahraniční je na 10 plakátech demonstrována vazba mezi mobilitou (dopravní infrastrukturou) a širšími společenskými, environmentálními a ekonomickými aspekty. Otázky mobility jsou úzce svázány s péčí o veřejný prostor a design ulice.
 • Semináře, veřejná diskuse, soutěže, terénní přednáška: realizace 2 seminářů pro odbornou veřejnost, zástupce SML a škol k tématu čisté mobility na příkladech dobré praxe s cílem aktivizovat myšlenkový posun představením výhod čisté mobility a diskusi nad možnostmi konkrétních opatření, realizace 2 soutěží - výtvarná pro žáky škol a video/fotografická s cílem oslovit mladší generaci, realizace diskuse představitelů radnice a studentů nad aktuálními změnami ve městě s ohledem na čistou mobilitu, terénní přednáška o veřejném prostoru pro zástupce SML, odbornou veřejnost a další zájemce (principy prožitkové pedagogiky).
 • Zajištění publicity projektu, zejm. prezentace projektu a jeho dílčích aktivit v Libereckém zpravodaji, webových stránkách, bannery, reklama v MHD v rámci ETM.


Aktuální stav projektu:

11/2019 Žádost o uvolnění finančních prostředků 
10/2019 Účast na běžeckých závodech Nature Run v Liberci
09/2019 Realizace Evropského týdne mobility 
07/2019 Účast na hudebním festivalu Benátská!
06/2019 Cyklohlídky v Jizerských horách 
                Účast na MTB marathonu Malevil CUP v Jablonném v Podještědí
                Den s Integrovanými záchrannými složkami v Jablonci nad Nisou 
                Den s Policií ČR v Liberci
05/2019 Cyklohlídky v Jizerských horách
                Cyklohlídky s Libereckou Městskou policií (cyklostezka U Nisy, cyklostezka Barvířská)  
                Účast na akci S rodinou do Vesce
04/2019 Účast na běžeckých závodech SkyRase Ještěd
                Zahájení sezóny na dětském dopravním hřišti v Liberci
                Den s Integrovanými záchrannými složkami v Liberci
03/2019 Účast na veletrzích Euroregion Tour v Jablonci nad Nisou a For Bikes v Praze
01/2019 Příprava osvětových akcí v rámci projektu
12/2018 Zajištění nezbytných dokumentů pro uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR
10/2018 Kulatý stůl k cyklodopravě
10/2018 Pilotní provoz mobilní aplikace
09/2018 Realizace Evropského týdne mobility
08/2018 Uzavření smlouvy s dodavatelem mobilní aplikace Umotional s.r.o.
07/2018 Příprava zadávací dokumentace pro tvorbu mobilní aplikace
05/2018 Projekt doporučen k financování
04/2018 Žádost je v hodnocení ministerstvem Životního prostředí ČR
02/2018 Příprava a podání projektové žádosti
 


Kontakty:

projektová manažerka
Ing. Stanislava Mimrová
manažer oddělení rozvojové koncepce
Email: mimrova.stanislava@magistrat.liberec.cz
tel.: +420 485 243 503

Nastavení cookies