Územní plán


Projekt: Návrh územního plánu města Liberec

Program: Integrovaný regionální operační program - Evropský fond pro regionální rozvoj (výzva č. 2 - Územní plány)

Registrační č. projektu: CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_001/0004682
Období přípravy projektu: 25. 6. 2015 - 30. 9. 2017
Realizace projektu: 1. 10. 2017 - 30. 6. 2023

Celkové výdaje projektu: 4 354 000 Kč bez DPH
Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

85 % dotace z EU
10 % spoluúčast SML
5 % ze státního rozpočtu

Cíle projektu:
Hlavním cílem je pořízení územního plánu. Nový územní plán zajistí udržitelný rozvoj města, ochranu jeho hodnot a bude sloužit pro rozhodování v území.

Nový územní plán - webové stránky (podrobné informace)

Aktuality
 

Liberec má k dispozici pracovní

Liberec má k dispozici pracovní "čistopis" územního plánu

Klíčový dokument pro rozvoj města bude projednávat zastupitelstvo 24. 2. 2022. Jde o zlomový okamžik po mnohaletém úsilí o jeho dokončení.

Více »


Aktuální stav projektu:
10/2017 Projekt v realizaci. Projekt získal podporu z programu IROP.
09/2017 Schválení přijetí dotace v 15. schůzi Rady města dne 12 .9. 2017.
06/2017 Žádost o podporu byla doporučena k financování.
03/2017 Odeslání žádosti o podporu v rámci výzvy č. 2 Územní plány, specifického cíle 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje, Integrovaného regionálního operačního programu.
02/2017 V přípravě; příprava projektové žádosti, po vrácení původní dotace z IOP, bude podána zpracovaná žádost o podporu v rámci výzvy č. 2 Územní plány, specifického cíle 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje, Integrovaného regionálního operačního programu. Pokyny, které nahrazují zadání územního plánu byly schváleny usnesením zastupitelstva č.182/2015 ze dne 25.6.2015.


Kontakty:

vedoucí oddělení administrace projektů
Ing. Dana Vorlová
Email: vorlova.dana@magistrat.liberec.cz
Tel.:  +420 485 243 587

Nastavení cookies