Územní studie krajiny


Projekt: Územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností Liberec

Financování projektu:

1) Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (9. výzvy IROP – ÚZEMNÍ STUDIE)

2) Pořízení této studie je spolufinancováno Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Konkrétně z Národního programu Životního prostředí (výzva č. 14/2016)

www.mzp.cz
www.sfzp.cz


Období přípravy projektu: 1. 1. 2016 - 31. 12. 2016
Realizace projektu: 9. 1. 2017 - 31. 1. 2020

Celkové výdaje projektu: max. 4 535 080 Kč

Cíle projektu:

Cílem projektu je vytvořit odborný komplexní dokument umožňující koncepční víceoborový přístup k řešení krajiny zejména v nezastavěném území s využitím koordinační úlohy územního plánování jako podklad pro plánovací a rozhodovací činnost v krajině. Podklad bude sloužit pro stanovení koncepce uspořádání krajiny v územních plánech i pro následné řešení regulačních plánů v souladu s požadavky Evropské úmluvy o krajině.


Aktuality:

Do projednávání Územní studie krajiny se zapojili odborníci i veřejnost

Do projednávání Územní studie krajiny se zapojili odborníci i veřejnost

Prostor pro připomínky i odpovědi poskytla dvě veřejná projednání Územní studie krajiny pro obec s rozšířenou působností Liberec. Náměty pomohou studii dokončit.

Více »

Proběhlo veřejné projednání konceptu návrhu Územní studie krajiny

Proběhlo veřejné projednání konceptu návrhu Územní studie krajiny

Zajímavosti, fakta o financování, připomínky a diskuse. To vše znělo začátkem června jednací síní historické radnice.

Více »


Aktuální stav projektu:


12/2020 Přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR
11/2020 Podpis Smlouvy č. 00242031 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky. 
07/2020 Rozhodnutí o poskytnutí podpory dotace ze Státního fondu životního prostředí.
01/2020 Ukončení projektu, podání závěrečné zprávy o realizaci a závěrečné žádosti o platbu
12/2019 Podání Žádosti o podporu ze SFŽP ČR. 
08/2019 Předání čistopisu územní studie krajiny
06/2019 Proběhlo veřejné projednání konceptu
05/2019 Zahájení čtvrté závěrečné etapy projektu; podání Zprávy o realizaci a Žádosti o platbu za třetí etapu na celkové způsobilé výdaje 1 498 000 Kč
04/2019 Ukončení třetí etapy projektu
12/2018 Zahájení třetí etapy projektu; podání Zprávy o realizaci a Žádosti o platbu za druhou etapu na celkové způsobilé výdaje 1 450 000 Kč
11/2018 Ukončení druhé etapy projektu
09/2018 Zahájení druhé etapy projektu; podání Zprávy o realizaci a Žádosti o platbu za první etapu na celkové způsobilé výdaje 453 000 Kč
08/2018 Ukončení první etapy projektu
06/2017 Projekt v realizaci
05/2017 Rozhodnutí o poskytnutí dotace
04/2017 Projekt doporučen k financování; příprava právního aktu o poskytnutí podpory
03/2017 V přípravě; podaná žádost, očekává se stanovisko poskytovatele dotace o získání dotace

 

Finální verze studie


Kontakty:

Ing. Pavel Přenosil
vedoucí odděleni ÚAP a GIS
e-mail: prenosil.pavel@magistrat.liberec.cz
tel.: +420 485 243 525

Manažer projektu:
Ing. Hana Kotanidisová
specialista oddělení administrace projektů
e-mail: kotanidisova.hana@magistrat.liberec.cz
tel.: +420 485 243 586

 

Nastavení cookies