MŠ Jablůňka - realizace úspor energie

Program: OPŽP
Počátek realizace: 22.8.2008
Konec realizace: 22.11.2008
Finanční objem projektu: 6 961 309 CZK
Spolufinancováno z: EU a SFŽP
Logo
Email: stefanova.dana@magistrat.liberec.cz

Telefon: +420 485 243 502

 

Projekt: MŠ Jablůňka – realizace úspor energie

Program: Operační program životního prostředí

Prioritní osa:  3-Udržitelné využívání zdrojů energie

Oblast podpory: 3.2 –Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry

Podoblast podpory:  3.2.1 Realizace úspor energie

Výzva č. 3

Předpokládané ukončení projektu: 2009

Výstupy:

-   Zateplení fasády objektů

-   Výměna výplní (okna, dveře)

-   Zateplení střech

Celkové výdaje:                       6 961 309 Kč

Celkové způsobilé výdaje:     3 301 482 Kč (100%)

 

Dotace FS:                              2 806 259 Kč  (85%) 

Dotace SFŽP:                            165 074 Kč  (5%)

Dotace celkem             2 971 333 Kč (90%)

 

Spoluúčast města:                    3 989 976  Kč

 

 

 

Projektová dokumentace: Projektový ateliér David s.r.o.

Technický dozor stavby: Projektový ateliér David s.r.o.

Dodavatel stavby: Stavoterm Černý s.r.o.

 

Publikováno: 24.3.2010 09:01

Nastavení cookies