ZŠ Jabloňová - realizace úspor energie

Program: OPŽP
Počátek realizace: 15.6.2010
Konec realizace: 23.9.2010
Finanční objem projektu: 30 327 287 CZK
Spolufinancováno z: EU a SFŽP
Logo
Email: stefanova.dana
Telefon: +420 485 243 502

 

Projekt: ZŠ Jabloňová – realizace úspor energie

Program: Operační program životního prostředí

Prioritní osa:  3-Udržitelné využívání zdrojů energie

Oblast podpory: 3.2 –Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry

Podoblast podpory:  3.2.1 Realizace úspor energie

Výzva č. 3

Předpokládané ukončení projektu: 2010

Výstupy:

-   Zateplení fasády objektů

-   Výměna výplní (okna, dveře)

-   Zateplení střech

Celkové výdaje:                       30 327 287 Kč

Celkové způsobilé výdaje:    16 550 525 Kč  (100%)

 

Dotace FS:                              14 067 946 Kč  (85%)           

Dotace SFŽP:                              827 526 Kč  (5%)

Dotace celkem                         14 895 472 Kč (90%)

 

Spoluúčast města:                    15 431 815  Kč

 

 

Projektová dokumentace: Projektový ateliér David s.r.o.

Technický dozor stavby: REAL engineering s.r.o.

Dodavatel stavby: Metrostav a.s.

 

Publikováno: 4.8.2010 10:53

Nastavení cookies