ZŠ Vrchlického - realizace úspor energie

Program: OPŽP
Počátek realizace: 15.6.2010
Konec realizace: 23.9.2010
Finanční objem projektu: 12 460 014 CZK
Spolufinancováno z: EU a SFŽP
Logo
Email: stefanova.dana@magistrat.liberec.cz
Telefon: +420 485 243 502

Projekt: ZŠ Vrchlického – realizace úspor energie

Program: Operační program životního prostředí

Prioritní osa:  3-Udržitelné využívání zdrojů energie

Oblast podpory: 3.2 –Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry

Podoblast podpory:  3.2.1 Realizace úspor energie

Výzva č. 3

Předpokládané ukončení projektu: 2010

Výstupy:

-   Zateplení fasády objektů

-   Výměna výplní (okna, dveře)

-   Zateplení střech

Celkové výdaje:                       12 460 014 Kč

Celkové způsobilé výdaje:       5 502 525 Kč  (100%)

 

Dotace FS:                              4 677 146 Kč  (85%) 

Dotace SFŽP:                            275 126 Kč  (5%)

Dotace celkem             4 952 272 Kč (90%)

 

Spoluúčast města:                    7 507 742  Kč

 

 

Projektová dokumentace: Projektový ateliér David s.r.o.

Technický dozor stavby: REAL engineering s.r.o.

Dodavatel stavby: BREX spol.s.r.o.

Publikováno: 4.8.2010 10:43

Nastavení cookies