MŠ Malínek - realizace úspor energie

Program: OPŽP
Počátek realizace: 27.5.2009
Konec realizace: 28.7.2009
Finanční objem projektu: 3 508 150 CZK
Spolufinancováno z: Operační program Životní prostředí
Logo
Email: stefanova.dana@magistrat.liberec.cz
Telefon: +420 485 243 502

 

Projekt: MŠ Malínek – realizace úspor energie

Program: Operační program životního prostředí

Prioritní osa:  3-Udržitelné využívání zdrojů energie

Oblast podpory: 3.2 –Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry

Podoblast podpory:  3.2.1 Realizace úspor energie

Výzva č. 3

 

Výstupy:

-   Zateplení fasády objektů

-   Výměna výplní (okna, dveře)

-   Zateplení střech

 

Celkové výdaje:                       3 508 150 Kč

Celkové způsobilé výdaje:     1 907 170 Kč (100%)

 

Dotace FS:                              1 621 094,50 (85%)   

Dotace SFŽP:                             95 358,50 (5%)

Dotace celkem                         1 716 453,00 Kč

Spoluúčast města:                    1 791 697,00 Kč

 

Projektová dokumentace: Projektový ateliér David s.r.o.

Technický dozor stavby: Projektový ateliér David s.r.o.

Dodavatel stavby: SYBAN s.r.o.

Publikováno: 24.3.2010 08:52

Nastavení cookies