MŠ Kamarád - realizace úspor energie

Program: OPŽP
Počátek realizace: 15.6.2010
Konec realizace: 4.11.2010
Finanční objem projektu: 7 139 749 CZK
Spolufinancováno z: EU a SFŽP
Logo
Email: stefanova.dana@magistrat.liberec.cz
Telefon: +420 485 243 502

Projekt: MŠ Kamarád – realizace úspor energie

Program: Operační program životního prostředí

Prioritní osa:  3-Udržitelné využívání zdrojů energie

Oblast podpory: 3.2 –Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry

Podoblast podpory:  3.2.1 Realizace úspor energie

Výzva č. 3

 

Výstupy:

-   Zateplení fasády objektů

-   Výměna výplní (okna, dveře)

-   Zateplení střech

Podpora z FS: CZK 4 831 051,37

Podpora z SFŽP: CZK 284 179,49

 

Publikováno: 4.8.2010 10:36

Nastavení cookies