Varovný systém před povodněmi v ORP Liberec

Program: OPŽP
Počátek projektu: 31.8.2010
Konec realizace: 16.4.2014
Finanční objem projektu: 2 000 000 CZK
Logo

www.opzp.cz

 

Projekt je připravován pro financování z
Operační program Životní prostředí
Prioritní osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní
Oblast podpory 1.3 Omezování rizika povodní
Podoblast podpory: 1.3.1. Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipo-vodňové ochrany

Email: cech.martin@magistrat.liberec.cz
Telefon: +420 485 243 575

 

Cílem projektu je modernizace varovného systému ochrany před povodněmi v ORP Liberec. Především se jedná o :

  1. osazení čidla na vybraném hlásném profilu kategorie C,
  2. aktualizace dat digitálního povodňového plánu,
  3. pořízení varovného a vyrozumívacího systému typu VISO (Varovný informační systém obyvatelstva).

Harmonogram projektu

Přípravná fáze:

Příprava projektu + podání žádosti                  8/2010 - 7/2011

Hodnocení žádosti                                        7/2011 - 4/2012

Realizační fáze                                             9/2013 - 4/2014

Vyúčtování dotace                                        10/2014

 

Celkové náklady projektu--1 833 255,00 Kč

Dotace FS (OPŽP 85,00 % z CZV) 1 442 892,85 Kč

Dotace SFŽP (5,00 % z CZV) 84 876,05 Kč


Nastavení cookies