Koncept územního plánu města Liberec

Program: IOP
Počátek realizace: 30.1.2009
Konec realizace: 30.7.2010
Finanční objem projektu: 5 900 000 CZK
Spolufinancováno z: IOP
Logo

Portál EU

Integrovaný operační program

Email: cech.martin@magistrat.liberec.cz
Telefon: +420 485 243 575

Výše příspěvku EU na projekt: 3 000 000 Kč

 

Projekt: Koncept územního plánu města Liberec

Program: Integrovaný operační program

Prioritní osa: Národní podpora územního rozvoje

Oblast podpory: 5.3b Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik

Kontinuální výzva č.5 z 30.1.2009

Předpokládané ukončení projektu: 30.7.2010

Výstupy:

Koncept  územního plánu města Liberec

Celkové výdaje 5 953 000,00
Celkové způsobilé výdaje 3 000 000,00 Vlastní zdroje SML 2 953 000,00

Dotace ze stukturálního fondu ERDF 2 550 000,00
Národní veřejné zdroje 450 000,00
Celkové způsobilé výdaje 3 000 000,00
Vlastní zdroje (nezpůsobilé výdaje) 2 953 000,00
Celkové výdaje projektu 5 953 000,00

 

Publikováno: 4.8.2010 08:26

Nastavení cookies