Revitalizace Rochlice – hřiště U Potůčku

Program: IOP
Počátek realizace: 1.9.2011
Konec realizace: 30.9.2011
Finanční objem projektu: 660 000 CZK
Spolufinancováno z: Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu.

Email: cech.martin@magistrat.liberec.cz
Telefon: +420 485 243 575

 

Projekt Revitalizace Rochlice - hřiště U Potůčku je dílčím projektem Integrovaného plánu rozvoje města Liberec - Regenerace sídliště Rochlice.

Projekt se zabývá revitalizací pruhu veřejného prostranství mezi garážemi a panelovým domem v ul. U Potůčku. 

Tak jako všechny projekty Revitalizace Rochlic vychází z požadavků obyvatel lokality. Projekt řeší zřízení plnohodnotného dětského hřiště a  provedení parkových úprav včetně osazení laviček a stolu v řešené lokalitě. Celá plocha bude bezbariérově přístupná od příjezdu ke garážím. 

Revitalizovaná plocha má dvě části. 1. klidovou (se stolem a  lavičkami), a 2. aktivní (oplocené dětské hřiště s herními prvky a  lavičkami).
Obě plochy jsou spojeny pěší komunikací a od sebe odděleny pásem revitalizované zeleně. Projekt v místě realizace respektuje a zachovává vzrostlou zeleň.

Projektovou dokumentaci zpracovala splolečnost ALB plus, s.r.o.

Stavbu provedla firma TORKRET - Zdeňek Bartoň, s.r.o.

 

Publikováno: 21.6.2011 15:03

Nastavení cookies