Revitalizace Rochlice - kamerový systém

 

Program: IOP
Počátek realizace: 1.4.2013
Konec realizace: 28.6.2013
Finanční objem projektu: 2 009 544,00
Spolufinancováno z: ropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu.

Email: cech.martin@magistrat.liberec.cz
Telefon: +420 485 243 575

 

Projekt Revitalizace Rochlice - kamerový systém je dílčím projektem realizovaným v rámci „Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – Regenerace sídliště Rochlice“. Prostředky na realizaci projektu jsou poskytovány mimo jiné i za podmínek Integrovaného operačního programu oblast intervence 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích (dostupných na http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2).

Projekt vychází z analýzy stavu sídlišť a ze závěrů strategie rozvoje města 2007-2020 a sociologického průzkumu sídliště.

Neutěšený stav, zejména dopravy v klidu, dětských hřišť a sportovišť, veřejné zeleně je důvodem realizace projektu.

Projekt spočívá v rekonstrukci a rozšíření kamerového systému v sídlišti Rochlice.

Primárním cílem projektu tedy je zvýšení bezpečnosti a tedy zlepšení podmínek pro život obyvatel sídliště, zkvalitnění bydlení, zkvalitnění životního prostředí, posílení atraktivity zóny pro obyvatele.

 

dodávku kamerového systému zajišťuje firma NWDC company s.r.o.

Nastavení cookies