Revitalizace Rochlice - ul. Haškova

Program: IOP
Počátek realizace: 16.4.2012
Konec realizace: 30.9.2012
Finanční objem projektu: 21 161 000 CZK
Spolufinancováno z: ropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu.

Email: cech.martin@magistrat.liberec.cz
Telefon: +420 485 243 575

 

Projekt Revitalizace Rochlice - ul. Haškova je dílčím projektem realizovaným v rámci „Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – Regenerace sídliště Rochlice“. Prostředky na realizaci projektu jsou poskytovány mimo jiné i za podmínek Integrovaného operačního programu oblast intervence 5.2 Zlepšení prostředí v  problémových sídlištích (dostupných na  http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2).

Projekt vychází z analýzy stavu sídlišť a ze závěrů strategie rozvoje města 2007-2020 a sociologického průzkumu sídliště.

Neutěšený stav, zejména dopravy v klidu, dětských hřišť a sportovišť, veřejné zeleně je důvodem realizace projektu.

Projekt spočívá v úpravách sídlištního prostoru - především parkové úpravy včetně městského mobiliáře, výstavbu, rekonstrukci a sanaci dopravní, technické infrastruktury a volně přístupných ploch.

Realizací projektu dojde ke zkvalitnění prostředí v části sídliště vymezené vnitrobloky ul. Haškova. Vevnitroblocích (Rondelech) se primárně řeší veřejný prostor ve vztahu k zajištění harmonické vazby mezi zelení, volnočasovým využitím plochy a usměrněním dopravy vč. přeřešení dopravy v klidu. Primárním cílem projektu tedy je zlepšení podmínek pro život obyvatel sídliště, zkvalitnění bydlení, zkvalitnění životního prostředí s dostatkem ploch pro dopravu v klidu, veřejné zeleně, dětských hřišť, posílení atraktivity zóny pro obyvatele.

Tento projekt vyjde město na základě uskutečněných transparentních veřejných zakázek na 11,5 mil. Kč – (oproti předpokládaným 21,1 mil. Kč tedy došlo k úspoře téměř 10 mil. Kč)

 

Projektovou dokumentaci zpracovala projektová kancelář Bílek assocciates.

Stavební část projektu pro město realizuje EUROVIA CS, a.s.

Technický dozor investora zajišťuje firma INVESTING CZ, spol. s r.o.

 

Aktuálně

  1. stavba je dokončena

 

Publikováno: 21.6.2011 14:21

Nastavení cookies