Revitalizace sídliště Rochlice – lokalita Žitná

Program: IOP
Počátek realizace: 07/2014
Konec realizace: 06/2015
Finanční objem projektu: 33,9 mil. CZK
Spolufinancováno z:
Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu.

Projekt „Revitalizace sídliště Rochlice – lokalita Žitná“ je dílčím projektem Integrovaného plánu rozvoje města Liberec - Regenerace sídliště Rochlice a stejně jako všechny projekty na sídlišti v Rochlici vychází z požadavků obyvatel lokality.

Předmětem projektu jsou venkovní terénní a stavební úpravy a revitalizace v oblasti ulic Žitná a Ježkova. Jedná se zejména opravu a vybudování opěrných zdí, schodišť, oplocení, kontejnerových stání, inženýrských objektů, tj. komunikací a zpevněných ploch, kanalizace, ochrany rozvodů NN, VN, veřejného osvětlení, ochrany rozvodů slaboproudu, vodovodu, přípojky NN, vybudování dětských hřišť, kácení dřevin, sadové úpravy atd. Součástí stavby jsou i dodávky a montáž městského mobiliáře.

Projektovou dokumentaci zpracovala projektová kancelář Nýdrle

Stavbu provedla firma EUROVIA CS, a.s.

 

 

Nastavení cookies