Revitalizace sídliště Rochlice – lokalita U Potůčku, cyklostezka Vratislavická

Program: IOP
Počátek realizace: 12/2014
Konec realizace: 07/2015
Finanční objem projektu: 23,2 mil. CZK
Spolufinancováno z: Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu.

Projekt „Revitalizace sídliště Rochlice – lokalita U Potůčku, cyklostezka Vratislavická“ je dílčím projektem Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – Regenerace sídliště Rochlice a stejně jako všechny projekty na sídlišti v Rochlici vychází z požadavků obyvatel lokality.

Lokalita U Potůčku
Předmětem této části projektu je prostorová reprofilace komunikací, oprava dožilých povrchů komunikací, rozšíření parkovacích míst a parkovacích pruhů, oprava povrchů chodníků a doplnění chodníků chybějících při zachování stávajících přístupů pro hasičskou techniku a zásahová vozidla.Projekt dále řeší odstranění dožilého umělého povrchu na hřišti pro streetball a nahrazení novým umělým povrchem. Také víceúčelové hřiště je opatřeno umělým povrchem včetně lajnování. Okolí hřiště je celé zrevitalizováno, hlediště s postranními schodišti je obnoveno. V rámci projektu byly sanovány nebo znovu vystavěny betonové a kamenné zídky u vchodů do obytných bloků a u parkovišť, venkovní schodiště byla doplněna novým zábradlím. Bylo zřízeno nové dětské hřiště s dřevěným oplocením, stávající kontejnerová stání byla doplněna nebo zmodernizována a byla opatřena typizovaným přístřeškem.

Cyklostezka Vratislavická
Předmětem této části projektu je vybudování smíšené stezky pro chodce a cyklisty při pravé straně komunikace. Byly provedeny stavební úpravy dělících ostrůvků a nové vodorovné a svislé dopravní značení. Vodorovným dopravním značením je vyznačen parkovací pruh při pravé straně komunikace, cyklopruh při její levé straně a systém řazení jízdních pruhů u dvou odbočení.

Projektovou dokumentaci zpracovala projektová kancelář Nýdrle.
Stavbu provedla firma Chládek & Tintěra, a.s.

 

Nastavení cookies