Zavedení Územně analytických podkladů ORP Liberec

Program: OPŽP
Počátek realizace: 10.4.2008
Konec realizace: 31.12.2008
Finanční objem projektu: 483 000 CZK
Spolufinancováno z: OPŽP
Logo
Email: urban.jaroslav@magistrat.liberec.cz
Telefon: +420485243514 

Výše příspěvku EU na projekt: 483 000 Kč

Projekt: Zavedení Územně analytických podkladů ORP Liberec

Program: Integrovaný operační program
Prioritní osa: Národní podpora územního rozvoje
Oblast podpory: 5.3a) Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik
 
Kontinuální výzva z 10.4.2008
Předpokládané ukončení projektu: 12/2008
Výstupy:
Zavedení územně analytických podkladů ORP Liberec

 

Publikováno: 24.3.2010 09:13

Nastavení cookies