Revitalizace Rochlice

Program: IOP
Počátek realizace: 31.5.2011
Konec realizace: 27.10.2012
Finanční objem projektu: 51 700 000 CZK
Spolufinancováno z: Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu.

Email: cech.martin@magistrat.liberec.cz
Telefon: +420 485 243 575

Projekt Revitalizace Rochlice je projektem realizovaným v rámci „Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – Regenerace sídliště Rochlice“

Hlavním cílem projektu „Revitalizace Rochlice“ je navázání na již započatou revitalizaci veřejných prostranství sídliště a její pokračování v oblasti centrálního parku a v přilehlých rondelech.

Revitalizace veřejných prostranství spočívá především v obnově stávajících pozemních komunikací, v nezbytných přeložkách a úpravách inženýrských sítí, odvodnění komunikací, obnově veřejného osvětlení, úpravě veřejné zeleně, vybavení veřejných prostranství novým mobiliářem a  rekonstrukcí a výstavbou  hřišť, jak pro nejmenší, tak i sportovně pojatých hřišť pro mládež. Prostor centrálního parku bude rovněž vybaven stezkou se smíšeným provozem pro pěší, cyklisty a bruslaře i  odpočinkovými prostorami s lavičkami. Celé toto prostředí pak bude zvelebeno o vodní prvek, který dotvoří tuto relaxační zónu. Centrální park se tak stane plochou uzpůsobenou pro kvalitní trávení volného času.

Stavební část projektu pro město realizuje vítěz výběrového řízení společnost  EUROVIA CS, a.s., která předložila nabídkovou cenu ve výši 38, 5 mil. Kč bez DPH.

Technický dozor investora zajišťuje firma INVESTING CZ, spol. s r.o.

 

celkem se předpokládají náklady ve výši 51.700.000,- z nichž dotace pokryje 85% nákladů - tj 43.945.000,- Kč

projektová příprava stála 3.214.000,-

provedení stavby přijde přibližně na 47.725.200,-

technický dozor investora bude stát celkem 760.800,-

V prvé řadě se stavba zaměří na revitalizaci centrálního parku a  následně se práce přesunou do přilehlých rondelů. Dne 31.5.2011 proběhlo předání staveniště za účasti zástupců všech zúčastněných stran. 

Ve středu 8.6.2011 od 16.00 hod. se uskutečnilo ve školní jídelně ZŠ Dobiášova seznámení občanů s navrženým postupem realizace tohoto projektu. Prezentaci a další podklady naleznete níže v přílohách

Občané budou rovněž informováni o obsahu a rozsahu stavebních úprav, případných omezeních v průběhu výstavby. 

Větší část revitalizovaného území byla otevřena na podzim 2011 - jednalo se o centrální park a rondel s trafostanicí v ul. Dobiášova.

 

 

 

 

 

Publikováno: 7.6.2011 13:23

Nastavení cookies