Revitalizace sídliště Rochlice – úprava komunikace Pazderkova,Haškova

 

Program: IOP
Počátek realizace: 09/2015
Konec realizace: 11/2015
Finanční objem projektu: 10,0 mil. CZK
Spolufinancováno z: Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu.

Projekt „Revitalizace Rochlice – úprava komunikace Pazderkova, Haškova“ je dílčím projektem Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – Regenerace sídliště Rochlice a stejně jako všechny projekty na sídlišti v Rochlici vychází z požadavků obyvatel lokality.
Předmětem této části projektu je oprava povrchu vozovek, vydláždění stávajících parkovacích stání, zadláždění stávajících chodníků, nové trasy chodníků a zřízení nových ploch pro parkování v ulicích Pazderkova a Haškova. Součástí projektu je i oprava stávajícího schodiště v Pazderkově ulici a zřízení dvojice schodišť do ulice Dobiášovy.

Projektovou dokumentaci zpracovala projektová kancelář Valbek, spol.s r.o.

Stavbu provedla firma Integra stavby a.s.

 

Nastavení cookies